Kształcenie na odległość

PODSTAWY OBSŁUGI KELNERSKIEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.9. Wykonywanie usług kelnerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie kelner 513101

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie kelner

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować poszczególne stanowiska pracy w zakładzie gastronomicznym,
  • scharakteryzować obowiązki personelu kelnerskiego,
  • dobrać niezbędne elementy stroju i wyposażenia zawodowego kelnera,
  • scharakteryzować systemy obsługi kelnerskiej,
  • scharakteryzować skuteczne postępowanie kelnera podczas obsługi gości o różnych temperamentach,
  • rozróżniać metody obsługi,
  • opisać wady i zalety metod serwowania potraw i napojów,
  • dobrać urządzenia, zastawę stołową, bieliznę oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów,
  • planować czynności związane z obsługą gości,
  • opracować karty menu.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich wynosi 410 h (forma stacjonarna) lub 287 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.9. Wykonywanie usług kelnerskich wynosi 390 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe