Kształcenie na odległość

PODSTAWY ANATOMICZNO-DERMATOLOGICZNE W KOSMETYCE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług kosmetycznych 514207

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

 • scharakteryzować budowę i fizjologię komórki i poszczególnych narządów ludzkiego organizmu,
 • opisać budowę i funkcje skóry i jej przydatków,
 • scharakteryzować wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na skórę i przydatki,
 • określić wpływ odżywiania na stan skóry i jej przydatków,
 • określić wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka,
 • zdiagnozować stan skóry i jej przydatków,
 • dobrać właściwe metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu,
 • ocenić stan skóry twarzy, szyi i dekoltu,
 • rozpoznać zmiany patologiczne skóry i jej przydatków,
 • zmodyfikować działania pielęgnacyjne na skórze objętej zmianami patologicznymi,
 • przestrzegać zasad profilaktyki chorób skóry,
 • określać przeciwwskazania do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wynosi 510 h (forma stacjonarna) lub 357 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wynosi 420 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe