Kształcenie na odległość

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW UPIĘKSZAJĄCYCH TWARZ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług kosmetycznych 514207

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • przeprowadzić diagnostykę stanu skóry na potrzeby zabiegów upiększających twarz,
  • określić kształt twarzy, ustalić proporcje oraz zaplanować korektę,
  • przeprowadzić analizę kolorystyczna klientki,
  • dobrać i scharakteryzować preparaty kosmetyczne stosowane w zabiegach upiększających twarz i okolice oczu,
  • dobierać metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarz i okolice oczu,
  • określić zasady różnych rodzajów makijaży.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wynosi 510 h (forma stacjonarna) lub 357 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wynosi 420 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe