Kształcenie na odległość

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW NA CIAŁO

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług kosmetycznych 514207

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • przeprowadzić diagnostykę stanu skóry na potrzeby zabiegów pielęgnacyjnych ciała;
  • dobrać i scharakteryzować preparaty kosmetyczne stosowane w zabiegach pielęgnacyjnych na ciało;
  • określić wpływ masażu na ustrój;
  • określić działanie czynników fizykalnych w zabiegach na ciało;
  • dobierać metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych na ciele.

 

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp wynosi 510 h (forma stacjonarna) lub 357 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp wynosi 420 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe