Kształcenie na odległość

PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH I UPIĘKSZAJĄCYCH DŁONI I STÓP

Nazwy kwalifikacji, których efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy i A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik usług kosmetycznych 514207

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • przeprowadzić diagnostykę stanu skóry i paznokci na potrzeby zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp,
  • określić kształt paznokci, ustalić proporcje oraz zaplanować ich upiększanie i korektę,
  • przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp klienta,
  • dobrać i scharakteryzować preparaty kosmetyczne stosowane w zabiegach pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp,
  • dobierać metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp,
  • określić zasady wykonywania zabiegów korekcyjnych stóp.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wynosi 510 h (forma stacjonarna) lub 357 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp wynosi 510 h (forma stacjonarna) lub 357 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy wynosi 420 h. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp wynosi 420 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe