ZASADY PIELĘGNACJI WŁOSÓW

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: 
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach fryzjer 514101, technik usług fryzjerskich 514105

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach fryzjer, technik usług fryzjerskich

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • omówić budowę i funkcje skóry głowy,
  • określić stany alergiczne skóry, jako przeciwwskazania do wykonania zabiegów fryzjerskich,
  • zdefiniować diagnozę stanu włosów i skóry głowy,
  • rozróżnić choroby skórne,
  • rozpoznać budowę fizyczną włosów - korzeń, łodyga,
  • określić rodzaje włosów,
  • określić jakość i stanu włosów,
  • wymienić nieprawidłowości i uszkodzenia skóry głowy i włosów,
  • rozróżniać różne sposoby pielęgnacji włosów.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi 800 h (forma stacjonarna) lub 560 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi 350 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe