Kształcenie na odległość

ZASADY TECHNIK FRYZJERSKICH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach fryzjer 514101, technik usług fryzjerskich 514105

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach fryzjer, technik usług fryzjerskich

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 

  • wymienić zasady oceny indywidualnych cech urody klienta,
  • rozróżniać techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów,
  • objaśnić zasady strzyżenia włosów damskich, męskich i dziecięcych,
  • wymienić przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów,
  • omówić etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów,
  • wymienić techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów.

 

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi 800 h (forma stacjonarna) lub 560 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi 350 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe