Kształcenie na odległość

ZASADY ZABIEGÓW FRYZJERSKICH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: 
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach fryzjer 514101, technik usług fryzjerskich 514105

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach fryzjer, technik usług fryzjerskich

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać rodzaje rozjaśnień,
  • odróżnić rodzaje barwników zależnie od pochodzenia,
  • scharakteryzować barwniki stosowane do koloryzacji – bezpośrednie, półtrwałe i trwałe,
  • scharakteryzować mechanizm działanie barwników utleniających,
  • zdefiniować naturalny kolor włosów,
  • diagnozować analizę kolorystyczna,
  • wymienić zmiany zachodzące we włosie podczas rozjaśniania i farbowania,
  • wymienić techniki farbowania i rozjaśniania.

Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi 800 h (forma stacjonarna) lub 560 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich wynosi 350 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"