Kształcenie na odległość

ZASADY PROJEKTOWANIA FRYZUR

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.23. Projektowanie fryzur, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług fryzjerskich 514105

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług fryzjerskich

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • wymieniać style fryzur minionych epok,
  • rozróżniać współczesne style i rodzaje fryzur,
  • odróżniać palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie,
  • wymienić zasady wykonywania dokumentacji technicznej,
  • analizować wygląd klienta,
  • wymienić zasady wykonywania szkiców fryzur,
  • wymienić zasady projektowania fryzur do cech osobniczych klientki.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.23. Projektowanie fryzur wynosi 275 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"