Kształcenie na odległość

ELEMENTY STYLIZACJI FRYZUR Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK WIZUALIZACJI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: 
A.23. Projektowanie fryzur, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik usług fryzjerskich 514105

ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik usług fryzjerskich

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • dobierać programy komputerowe wspomagające stylizację fryzur,
  • odróżniać techniki rysowania w projektowaniu fryzur,
  • nazywać oznaczenia w rysunku instruktażowym fryzur,
  • wymienić zasady skalowania fryzury i jej fragmentów,
  • wymienić techniki rysowania w projektowaniu fryzur,
  • objaśnić zasady doboru stylu fryzury z różnych epok,
  • objaśnić zasady projektowania fryzur damskich i męskich,
  • objaśnić zasady prezentacji fryzur oraz portfolio fryzur.

Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.23. Projektowanie fryzur wynosi 275 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe