Kształcenie na odległość

ELEMENTY PRACY BIUROWEJ W LOGISTYCE

Nazwy zawodów, których efekty kształcenia z grupy PKZ(A.m) zostały uwzględnione w kursie:
technik spedytor 333108, technik logistyk 333107, technik ekonomista 331403, technik rachunkowości 431103, technik administracji 334306, technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • posłużyć się pojęciami ekonomicznymi,
  • dobrać i zastosować odpowiednie oprogramowanie komputerowe,
  • zautomatyzować prace biurowe za pomocą sprzętu komputerowego,
  • redagować pisma służbowe,
  • organizować spotkania służbowe,
  • stosować przepisy prawne dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe