ELEMENTY/PODSTAWY ORGANIZOWANIA I MONITOROWANIA PRZEPŁYWU ZASOBÓ W I INFORMACJI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik logistyk 333107

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik logistyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • wykorzystać przepływ informacji,
  • dobrać środki transportu do otrzymanego zlecenia,
  • zorganizować imprezę masową,
  • zastosować procedury recyklingu.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych wynosi 238 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe