Kształcenie na odległość

RYSUNEK TECHNICZNY DLA BRANŻY MECHANICZNEJ

Nazwy zawodów których efekty kształcenia z grupy PKZ(M.a) zostały uwzględnione w kursie:
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103, zegarmistrz 731106, optyk-mechanik 731104, mechanik precyzyjny 731103, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102, mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310, mechanik pojazdów samochodowych 723103, operator obrabiarek skrawających 722307, ślusarz 722204, kowal 72210, monter kadłubów okrętowych 721402, blacharz samochodowy 721306, blacharz 721301, lakiernik 713201, technik optyk 325302, technik mechanik lotniczy 315317, technik mechanik okrętowy 315105, technik budownictwa okrętowego 311910, technik pojazdów samochodowych 311513, technik mechanizacji rolnictwa 311512, technik mechanik 311504, monter mechatronik 742114, elektromechanik pojazdów samochodowych 741203, technik mechatronik 311410, technik transportu drogowego 311927, technik energetyk 311307, modelarz odlewniczy 721104, technik wiertnik 311707, technik górnictwa podziemnego 311703, technik górnictwa otworowego 311702, technik górnictwa odkrywkowego 311701, technik przeróbki kopalin stałych 311706, technik odlewnik 311705, technik hutnik 311704, operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814290, złotnik-jubiler 731305

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w wyżej wymienionych zawodach

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować rolę rysunku w technice,
  • rozróżnić rodzaje rysunków,
  • posłużyć się obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania rysunku technicznego maszynowego,
  • scharakteryzować zasady sporządzania szkiców części maszyn,
  • scharakteryzować zasady tolerancji i pasowań,
  • scharakteryzować podstawowe wielkości tolerancji i pasowań,
  • rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
  • scharakteryzować rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,
  • określić normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe