Kształcenie na odległość

PODSTAWY MECHANIKI TECHNICZNEJ

Nazwy zawodów których efekty kształcenia z grupy PKZ(M.b) zostały uwzględnione w kursie:
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103, mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310, operator obrabiarek skrawających 722307, technik pojazdów samochodowych 311513, technik mechanizacji rolnictwa 311512, technik mechanik 311504, Monter mechatronik 742114, technik mechatronik 311410

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanikmonter maszyn i urządzeń operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • wskazać zastosowanie praw mechaniki technicznej,
 • scharakteryzować pojęcia statyki: siła, układ sił, wypadkowa układu sił, jednostki siły, środkowy układ sił, płaski układ sił, przestrzenny układ sił, warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił,
 • określić warunki równowagi płaskiego układu sił,
 • wyznaczyć analitycznie warunki równowagi płaskiego układu sił,
 • zastosować warunki równowagi płaskiego układu sił,
 • rozróżnić naprężenia w różnych częściach maszyn,
 • scharakteryzować metody obliczeń wytrzymałościowych,
 • scharakteryzować pojęcia dotyczące wytrzymałości materiałów: siły wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, prawo Hooke’a, warunki wytrzymałościowe, naprężenia dopuszczalne, moment siły,
 • określić sposób obliczania wytrzymałości części maszyn,
 • wykonać obliczenia wytrzymałościowe na rozciąganie i ściskanie, ścinanie i na docisk, skręcanie, zginanie oraz złożonych przypadków wytrzymałościowych,
 • wykonać obliczenia wytrzymałościowe połączeń części maszyn oraz wybranych części pojazdu samochodowego,
 • wyjaśnić zasady kinematyki punktu i ciała sztywnego,
 • wyjaśnić zasady dynamiki punktu materialnego i układu punktów materialnych, mechanizmów maszyn.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe