Kształcenie na odległość

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH CZ.1 PODWOZIA I NADWOZIA

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych 311513, mechanik pojazdów samochodowych 723103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • klasyfikować pojazdy samochodowe,
  • charakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu napędowego pojazdów samochodowych i jego elementów,
  • charakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu hamulcowego i jego elementów,
  • charakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu kierowniczego pojazdów samochodowych i jego elementów,
  • charakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu jezdnego i jego elementów,
  • charakteryzować nadwozia pojazdów samochodowych,
  • charakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasady działania systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów samochodowych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wynosi 410 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe