Kształcenie na odległość

NAPRAWA ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych 311513, mechanik pojazdów samochodowych 723103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do weryfikacji zespołów i podzespołów
 • pojazdów samochodowych,
 • określić metody i sposoby weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • określić sposób demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych korzystając z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej,
 • dobrać metodę naprawy silnika spalinowego,
 • dobrać metodę naprawy układu napędowego,
 • dobrać metodę naprawy układu jezdnego,
 • dobrać metodę naprawy układu hamulcowego,
 • dobrać metodę naprawy układu kierowniczego,
 • dobrać urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonania obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • zaplanować czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 • określić sposób przeprowadzania próby po naprawie pojazdów samochodowych,
 • ocenić jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wynosi 410 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe