Kształcenie na odległość

TECHNOLOGIA NAPRAW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych311513, elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać elementy i układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
  • zanalizować schematy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
  • dobrać metodę naprawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów samochodowych,
  • dobrać narzędzia i przyrządy do naprawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów samochodowych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych wynosi 410 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe