Kształcenie na odległość

DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa 422402

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik hotelarstwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać potrzeby gości hotelowych i ich oczekiwania,
  • rozróżnić typy gości hotelowych,
  • stosować zasady etyki, etykiety i savoir-vivru w kontaktach z gośćmi hotelu,
  • określić zasady komunikowania się z gośćmi hotelowymi,
  • określić wizerunek i zadania pracownika recepcji i służb parterowych,
  • stosować odpowiednie procedury podczas cyklu obsługi gości – od przyjęcia rezerwacji do wymeldowania gości z hotelu,
  • stosować odpowiednie sposoby postępowania w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych,
  • wypełnić dokumentację hotelową – recepcyjną,
  • rozliczyć koszty pobytu gościa w hotelu.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji wynosi 480 h (forma stacjonarna) lub 336 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji wynosi 435 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe