Kształcenie na odległość

ZASADY SPORZĄDZANIA JADŁOSPISÓW

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa 422402

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik hotelarstwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować zasady racjonalnego żywienia,
  • rozróżnić funkcje składników żywnościowych w organizmie,
  • stosować zasady przechowywania żywności,
  • rozróżnić zamienniki artykułów spożywczych,
  • stosować zasady sporządzania jadłospisów,
  • stosować normy żywieniowe Instytutu Żywienia i Żywności,
  • scharakteryzować zwyczaje kulinarne różnych narodów,
  • scharakteryzować karty menu.


Łączna liczba godzin kursu: 25

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wynosi 320 h (forma stacjonarna) lub 224 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wynosi 237 h

Liczba modułów: 5

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe