Kształcenie na odległość

ROZLICZANIE KOSZTÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik obsługi turystycznej 422103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik obsługi turystycznej

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżnić rodzaje kosztów,
  • dokonać analizy dokumentów potwierdzających poniesione koszty,
  • sporządzić rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej,
  • stosować odpowiednie zasady opodatkowania usług i imprez turystycznych,
  • obliczyć podatek VAT od zorganizowanych imprez i usług turystycznych,
  • obliczyć marżę i wystawić fakturę,
  • dokonać rozliczenia kosztów konferencji, targów i giełd turystycznych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych wynosi 330 h (forma stacjonarna) lub 231 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych wynosi 233 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe