Kształcenie na odległość

BIOLOGICZNE PODSTAWY UŻYTKOWANIA ROŚLIN OZDOBNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie florysta 343203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie florysta

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić wpływ czynników uprawowych na wzrost i rozwój roślin,
  • rozpoznać rodzaje i gatunki roślin ozdobnych stosowanych we florystyce,
  • określić właściwości biologiczne oraz wymagania środowiskowe roślin,
  • rozpoznać choroby i szkodniki roślin ozdobnych oraz dobrać środki do ich zwalczania,
  • określić dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych,
  • określić jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 440 h (forma stacjonarna) lub 308 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe