Kształcenie na odległość

KULTUROWE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA DEKORACJI ROŚLINNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie florysta 343203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie florysta

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować rodzaje historycznych i współczesnych kompozycji florystycznych,
  • identyfikować historyczne i współczesne formy i style dekoracji roślinnych,
  • wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki i historii dekoracji roślinnych,
  • wykorzystać wiedzę z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej,
  • określić dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych,
  • odczytać i sporządzić dokumentację projektową dekoracji roślinnych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 440 h (forma stacjonarna) lub 308 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe