Kształcenie na odległość

KOMPOZYCJE I DEKORACJE ROŚLINNE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie florysta 343203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie florysta

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • określić metody suszenia oraz utrwalania roślin,
 • określić rodzaje kompozycji florystycznych,
 • scharakteryzować podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne,
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
 • określić dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych,
 • określić jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego i środków technicznych,
 • odczytać i sporządzić dokumentację projektową dekoracji roślinnych,
 • korzystać z polskiej i obcojęzycznej dokumentacji projektowej oraz innych źródeł informacji,
 • korzystać z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim i języku obcym,
 • dobrać materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych,
 • dobrać materiały florystyczne do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów,
 • określić techniki wykonania dekoracji roślinnych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 440 h (forma stacjonarna) lub 308 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe