Kształcenie na odległość

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT WE FLORYSTYCE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie florysta 343203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie florysta

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych,
  • stosuować metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych,
  • określać warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz przestrzegać zasad w tym zakresie,
  • dobierać materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych,
  • stosować metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków technicznych.


Łączna liczba godzin kursu: 20

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 440 h (forma stacjonarna) lub 308 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych wynosi 227 h

Liczba modułów: 4

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe