Kształcenie na odległość

PODSTAWY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik architektury krajobrazu 314202

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik architektury krajobrazu

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • wskazać typy krajobrazu w zależności od ich stopnia urbanizacji,
 • określić czynniki determinujące typ krajobrazu,
 • przyporządkować elementy wpływające na kształtowanie krajobrazu,
 • określić zasady kształtowania ogrodów i terenów zieleni w różnych okresach historycznych,
 • przyporządkować obiekty ogrodowe do różnych styli ogrodowych,
 • określić cechy charakterystyczne ogrodów w różnych okresach historycznych,
 • podać przykłady charakterystycznych ogrodów historycznych w Polsce i na świecie,
 • określić elementy krajobrazu kulturowego,
 • przyporządkować najważniejsze cechy roślin ozdobnych do krajobrazu kulturowego,
 • wskazać znaczenie roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu,
 • przyporządkować najważniejsze gatunki roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu,
 • dobierać rośliny jednoroczne uprawiane z siewu na miejsce stałe do urządzania terenów zieleni,
 • wykorzystać gatunki roślin jednorocznych uprawianych z rozsady do wysadzania z innymi gatunkami roślin ozdobnych,
 • dobierać rośliny dwuletnie uprawiane w obiektach architektury,
 • wykorzystać byliny w projektowaniu terenów zieleni,
 • dobierać drzewa i krzewy w projektowaniu terenów zieleni.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wynosi 530 h (forma stacjonarna) lub 371 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wynosi 415 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe