CZYNNOŚCI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE U OSÓB CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie opiekun medyczny 532102

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie opiekun medyczny

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • oceniać stan higieniczny chorego, określać wskazania, przeciwwskazania , niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych, pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej, przestrzegając praw pacjenta, zapewniając bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
  • planować, organizować czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej, przestrzegać zasad, dobierać metody i techniki wykonywania czynności higienicznopielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej,
  • słać łóżka, zmieniać bieliznę osobistą i pościelową, wykonać toaletę całego ciała, wykonać toaletę i zabiegi pielęgnacyjne jamy ustnej osobie chorej i niesamodzielnej, karmić lub pomagać podczas karmienia, wykonywać mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku, zakładać czepiec przeciwwszawiczny,
  • zmieniać pieluchomajtki i inne środki absorpcyjne, usprawniać ruchowo, przestrzegać procedur postępowania z brudną bielizną i zużytym sprzętem,
  • wykonać zabiegi przeciwzapalne, wykonywać kąpiele lecznicze, pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza, współpracować z personelem medycznym, rehabilitacyjnym, rodziną, prowadzą profilaktykę zdrowia,
  • stosować profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielnej, zapewniać wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku, pomagać przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się,
  • dokumentować czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wynosi 320 h (forma stacjonarna) lub 224 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wynosi 240 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe