Kształcenie na odległość

OCHRONA TRANSPORTOWANYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.3. Ochrona osób i mienia, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować zagadnienia prawne dotyczące ochrony wartości pieniężnych,
  • rozpoznać przedmiot konwojowania i przeliczyć jego wartość na jednostki obliczeniowe,
  • określić potrzeby transportowe i wyznaczyć skład osobowy konwoju,
  • dobrać wyposażenie i uzbrojenie konwoju,
  • wskazać obowiązki osób organizujących konwój i wchodzących w skład konwoju,
  • scharakteryzować i opracpwać dokumentację związaną z konwojowaniem wartości pieniężnych,
  • scharakteryzować środki ochrony fizycznej stosowane podczas konwoju,
  • wskazać i scharakteryzować zagrożenia bezpieczeństwa konwoju.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 1050 h (forma stacjonarna) lub 735 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 270 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe