Kształcenie na odległość

BIZNESPLAN

Nazwa kwalifikacji: wszystkie kwalifikacje określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ADRESACI KURSU: słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych w dowolnym zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować podstawowe formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej,
  • sklasyfikować podmioty gospodarcze,
  • dobrać formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa do planowanej działalności gospodarczej,
  • przygotowywać biznesplan,
  • prezentować biznesplan,
  • rozróżniać dokumenty niezbędne do zarejestrowania działalności,
  • wypełniać dokumenty niezbędne do zarejestrowania działalności.


Łączna liczba godzin kursu: 24

Liczba modułów: 3

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"