Kształcenie na odległość

PROWADZENIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Nazwa kwalifikacji: wszystkie kwalifikacje określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ADRESACI KURSU: słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych w dowolnym zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

CELE OPERACYJNE KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • planować działania marketingowe,
  • opracować narzędzia do badań marketingowych,
  • dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa,
  • dokonać segmentacji rynku,
  • wykorzystać narzędzia marketingu-mix do opracowania marketingowej strategii funkcjonowania przedsiębiorcy.

Łączna liczba godzin kursu: 16

Liczba modułów: 2

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"