Kształcenie na odległość

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego

Repozytorium składa się z 169 kursów on-line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

 

Kursy dedykowane są głównie słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jednak poszczególne moduły kursu (prezentacje, filmy, podcasty) można również z powodzeniem wykorzystywać podczas zajęć w szkole.

 

Zasady korzystania z repozytorium:

  • każda zainteresowana szkoła/placówka może bezpłatnie pobrać kurs i zainstalować go na własnej platformie e-learningowej Moodle (plik w formacie mbz, Moodle 2.6 oraz materiały źródłowe),
  • każdy kurs jest dostępny jako podgląd (można zobaczyć jak wygląda kurs e-learningowy w danym zakresie tematycznym).

Repozytorium kursów on-line